کارخانه

طراحی سه بعدی و فضاهای کارخانه کشت و صنعت کوهسار سمنان.

برچسب ها : ,
پروژه: کشت و صنعت کوهسار
موقعیت و سال: سمنان1396
کاربری: صنعتی
مساحت و بودجه: 2600مترمربع