نمای گاندی

سه بعدی گزینه های پیشنهادی نمای ساختمان 5طبقه.

برچسب ها : , , ,
دسته ها : ,
پروژه: نمای ساختمان گاندی
موقعیت و سال: گاندی-1396
کاربری: اداری و تجاری
مساحت و بودجه: -