Zoutelandمسکونی

پیر و جوان، در زیر یک سقف اجاره ای.

واحدهای استیجاری در خارج از روستای دن هورن شهر زوتلند هلند قرار دارد که این خانه برای Huiz & commissioned توسط شرکت وونتیج طراحی شد. پروژه شامل  سه ردیف خانه هرکدام شامل 4 واحد می گردد که دو واحد آن برای کهنسالان و دو عدد دیگر برای زوجین جدید در کنار خیابان اصلی می باشد. از نکات این پروژه تاکید بر استقلال هر واحد و دسترسی مجزا آن ها به حیاط و داشتن سازه مجزا می باشد.

در طراحی این خانه ها نیازهای مستجران کهنسال و تجهیزات لازم مراقبتی چه در حال و چه در آینده در نظر گرفته شده تا با پیشرفت تکنولوژی امکان نصب تجهیزات به روز فراهم باشد به عنوان مثال 6 واحد به سرویس بهداشتی و اتاق خواب مجهزند اما 6 واحد دیگر فاقد آن می باشند که امکان تغییر یا اضافه نمودن را دارند.

این خانه مجهز به صفحات خورشیدی برای تامین انرژی خود می باشند، برای مثال برای گرم کردن خانه فقط 15 kWh/m انرژی بصورت طبیعی و پاک مصرف می گردد. عایق نمودن فضا به بهترین حالت و با صرف کمترین اتلاف است. ( roof, floor and facade Rc = 10 m²K / W ).

#خانه#واحد#مسکونی#انرژی_پاک#بازیافت

t Zouteland

Den Hoorn Texel, Netherlands

Firm  ANA architects

Type   Residential › Multi Unit Housing

STATUS  Built

YEAR  2015

SIZE  10,000 sqft - 25,000 sqft

BUDGET  $1M - 5M

 

برچسب ها : , , ,
دسته ها : ,
پروژه: t Zouteland
موقعیت و سال: هلند-2015
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: -