W. Olver ترانزیت

شرکت حمل و نقل جان اولور با بازسازی و توسعه ساختمان و استفاده از منابع تجدید پذیر سعی بر آن داشت تا مصرف انرژی را به حداقل برساند. برای این منظور در مرکز ساختمان با نصب دستگاه ها و همچنین طراحی کاربردی عناصر کربن در ساختمان توسط معمار چارلز رز این امر محقق شد. متریال های نمای ساختمان شامل آجر، سنگ محلی منطقه، مس و با زمینه تیره انتخاب شدند تا به نحوی این طیف رنگ در یکدیگر ادغام شود. استراتژی معماری های-تک با نگرش به آینده ساختمان در حیطه معماری سبز از اصلی ترین اهداف شرکت بود تا با این پیش بینی مانع از هزینه های آتی برای به روز آوری بنا تا سال 2030 گردد.

کشیدگی و خم ساختمان به سمت شمال که در مرکز حسی از حرکت را در میان بخش سازه ای آن القا کند و در زیر سقف آن که بخش اداری و کار کارمندان می باشد، بازدهی آنان را افزایش می دهد.

#آمریکا#اداری#شرکت#کار#معماری

John W. Olver Transit Center, Net-Zero Energy Building

Greenfield, MA, United States

Firm  Charles Rose Architects Inc.

Type  Transport + Infrastructure › Bus Train/Subway

STATUS  Built

YEAR  2013

SIZE  10,000 sqft - 25,000 sqft

BUDGET  $10M - 50M

Photo   John Linden (16), Peter Vanderwarker (5)

برچسب ها : , ,
پروژه: Transit Center
موقعیت و سال: آمریکا-2013
کاربری: خدماتی
مساحت و بودجه: -