UC Architectureمدرسه

ساختمان معماری مدرسه پونتیفیشا در شیلی در گوشه ای از محوطه مجموعه احداث گردید. ساختمان با ارتفاع دوبل و نازک کاری چوب بر روی فونداسیون بتنی بنا گردید. ستون ها از چوب و بسیاری از قطعات پیش ساخته می باشد که پس مشخص شدن محل نصب درجای خود قرار گرفتند. این حجم شامل تراس، پاسیو و آتریوم در طبقه همکف، اتاق کارمندان و پروفسورها در طبقه ی بالایی که می توان به فعالیت ها در طبقات پایین و لابی اصلی نظارت کرد.

سازه روی همکف از چوب می باشد که خود می تواند بیانی از معماری تجدید پذیر گردد زیرا به راحتی قابل تعمیر یا تعویض است و بسیاری از متریال ها مقداری کربن بکار رفته است و پس از آن بصورت خشک ( بدون ملات تر ) به یکدیگر متصل می شوند. گردش هوا بنحویست که تا حد امکان بتوان بصورت طبیعی جریان یابد که این امر از طریق بازشوها و پلان بندی فراهم شد.

#مدرسه#شیلی#آموزشی

UC Architecture School Building

Santiago, Chile

Name: UC Architecture School Building

Architect: Gonzalo Claro

Web site: www.gonzaloclaro.com

E-mail: contacto@gonzaloclaro.com

Location: El Comendador 1936, Providencia

Year: 2016

Constructed Area: 1.500sq

Assistants Architects: P. Levine (Asoc. Arch.), R. Behrens, S. Kutz

Engineering: Enlaces Ingenieros Consultores

Landscape design: P. Courard

Photos: Erieta Attali - Philippe Blanc

برچسب ها : ,
دسته ها :
پروژه: UC Architecture School
موقعیت و سال: شیلی-2016
کاربری: آموزشی
مساحت و بودجه: -