The Yearکلاب

تبدیل فضای صنعتی به یک دیسکو با حجمی مشبک و آراسته شده به نورهای رنگی در خیابان شهر سائو پائلو مشخصه پروژه the year می باشد که ابتدا به مرکزی  برای نمایش فیلم و پس از آن محل عمومی با کاربری منعطف برای پارتی ها و رقص های خیابانی با استفاده از اتمسفر شاد و رنگ بندی های گرم  شهر گردید.

این حجم مشبک با استفاده از الگوی ارگانیک و با الهام سلول های طبیعی با روش های پارامتریک طراحی شد تا زیبایی و جلوه آن علاوه بر شب در روز هم نمایان و تاثیر گذار گردد. بر روی این حجم سیستم صوتی و نور پردازی های دیجیتال نصب گردید تا کیفیت صدا را در داخل به حداکثر برسد. کلاب در دو طبقه با یک فضا برای نمایش ها، 3 بار و فضای خصوصی، رختکن ، اتاق استراحت ، آشپزخانه و صندوق مدیریت را دارد و قفسه دارای سنسور های تنظیم نور متناسب با آهنگ و جمعیت مجهز می باشد که توسط دی جی نیز کنترل می شود.

#موسیقی#کلاب#رقص#برزیل#بار#سالن#فرهنگی

The Year

Rua Mergenthaler, Vila Leopoldina, São Paulo, Brazil

Firm  Estudio Guto Requena

Type  Hospitality + Sport › Bar/Nightclub

Industrial › Factory

STATUS  Built

YEAR  2015

SIZE  0 sqft - 1000 sqft

Number of people: 700

Concepts: Interactive, nature, industrial.

Video1: https://www.youtube.com/watch?v=6yzkQi_1TLY

Video2: https://www.youtube.com/watch?v=OVdGblrKr_4&feature=youtu.be

برچسب ها : , ,
دسته ها :
پروژه: The Year
موقعیت و سال: برزیل-2015÷
کاربری: تفریحی
مساحت و بودجه: -