The Infinity مدرسه

این مرکز در محوطه مدرسه Penleigh and Essendon ساخته شد که ایده اولیه آن از ایجاد کتابخانه و فضای آموزشی و یادگیری در مرکز این مدرسه ناشی گردید همچنین یکی از نیازها ارتباط میان ساختمان ها و دیگری ایجاد مانع برای وزش شدید باد بود که با احداث این ساختمان رفع گردد.این  سازه  که دو حیاط را احاطه نموده موجب می گردد تا با ایجاد فرمی خاص و فضاهای مناسب آموزشی علاقه و توان را در دانش آموزان بیشتر کند و همچنین امکان بهره گیری از نور و تهویه طبیعی و مناظر اطراف را فراهم می کند. استفاده از رنگبندی مشخص و متریال های طبیعی در ساختمان به عنوان نقطه قوتی برای افزایش تاثیرگذاری بر یادگیری می باشد که سیرکولاسیون فضایی را تعریف می کند که در مسیر رسیدن به کتابخانه از متودهای آموزشی مدرسه الهام گرفته شده است. بدنه ساختمان از آجرهای طوسی رنگ با جلا مزین شده تا انعکاس نور بر جذابیت آن بیفزاید.

#مدرسه#آموزشی#استرالیا

The Infinity Centre

Keilor East, Australia

Firm  McBride Charles Ryan

Type  Educational › Elementary School Library University

YEAR  2012

SIZE  500,000 sqft - 1,000,000 sqft

برچسب ها : , ,
دسته ها :
پروژه: The Infinity Centre
موقعیت و سال: استرالیا-2012
کاربری: آموزشی
مساحت و بودجه: -