The Cocoon

ساختمان کوکون در اطراف شهر زوریخ ، بر روی تپه و منظره ای رو به دریاچه زوریخ و طلوع خورشید از کوهستان واقع شده است که  لند اسکیپی سرسبز آن را احاطه نموده است.

 

The Cocoon

Firm

Evolution Design

برچسب ها : , , ,
دسته ها :
پروژه: The Cocoon
موقعیت و سال: سوئیس
کاربری: اداری
مساحت و بودجه: