studio

تاراگونا از نظر استراتژیک بر روی تپه با منظره ای رو به دریای مدیترانه قرار دارد. هدف این پروژه احیای خانه ای قدیمی با کاربری طولانی مدت انبار و تغییر به محیط اداری و کاری با طراحی روشن و دلباز است.

مراحل ساخت شامل 3 قسمت می شود،

نمایان نمودن سازه ی قدیمی از سال 1931 که از آجر می باشد و موجب تنفس دوباره آن و کاهش رطوبت می شود.

حذف دیوارها و افزایش مساحت نورگیری برای داشتن محیطی پر نورتر و منظره ی بهتر به دریای مدیترانه.

استفاده از آجر و چوب و متریال هایی که با خانه قدیمی همخوانی دارد.

#بازسازی#احیا#نوسازی#دکوراسیون_داخلی#اسپانیا

Transformation of an old store into a studio

Tarragona, Spain

Firm  NUA Arquitectures

Type  Commercial › Office

STATUS  Built

YEAR  2015

 

برچسب ها : , ,
دسته ها :
پروژه: بازسازی استودیو
موقعیت و سال: اسپانیا_2015
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: -