SOS مدرسه

جیبوتی از خشکسالی و قحطی رنج می برد پس با کمک موسسه Kinderdorf 15 خانه برای برخی از خانوادههای این شهر ساخته شد. با توجه به فرهنگ و سنت منطقه اقدام به بررسی خانه های بومی و قدیمی شد و پس از آن تصمیم به ساخت خانه به اسم مدینا و با مشخصات مربوطه گرفته شد:

  • مدینا شهری امن و مناسب بازی کودکان، با کوچه های باریک، بدون ماشین و میدان است تا بتوانند به راحتی بازی کنند.
  • با تعداد زیادی فضای باز، فضای خصوصی و مشترک، ترکیب فضا داخلی با فضای خارجی که بخوبی ادغام شند و امنیت را برای ساکنین فراهم می کند.
  • داخل باغچه تا حد امکان فضای سبز تعبیه شد تا همسایگان در نگهداری آن یکدیگر تشویق نمایند.

در این تقسیم بندی، جانمایی بگونه ای می باشد تا تمامی خانه ها علی رغم نزدیکی به یکدیگر از یک الگو و برنامه پیروی می کنند و هیچکدام مانع از کاستن نورگیری بر یکدیگر نمی شود و تهویه طبیعی در میان آن جریان دارد.

#مسکونی#خانه#جیبوتی#آفریقا

SOS Children Village in Djibouti

Tadjoura, Djibouti

Firm  Urko Sanchez Architects

Type  Educational › Other

Government + Health › Community Center

Residential › Multi Unit Housing

STATUS  Built

YEAR  2014

SIZE 25,000 sqft - 100,000 sqft

BUDGET  $1M - 5M

برچسب ها : ,
دسته ها :
پروژه: SOS Children Village
موقعیت و سال: جیبوتی-2014
کاربری: آموزشی
مساحت و بودجه: -