Microbiology آزمایشگاه

در سال 2014 این آزمایشگاه دو طبقه که قسمتی از آن ارتفاع دوبل دارد در شهر لابرینی یونان ساخته شد. آزمایشگاهی با 80 مترمربع برای انجام امور ضروری با فضای کوچک در محله ای کم چمعیت خدمت رسانی می کند. در جبهه شمالی با یک واحد تجاری به رنگ تیره و بازشوی بزرگ همراه با پرده جمع شونده جهت کنترل میزان ورودی نورتعبیه شد.

بخش اداری و لابی انتظار در ابتدا قرار گرفت وپس از آن می توان به محل تست و نمونه گیری رت که در مرکز بنا پله ی فلزی جهت دسترسی به طبقه بالا وجود دارد. متریال بکار رفته در این پروژه از فلز و سرامیک جهت شستشوی راحت استفاده شده است.

#آزمایشگاه#یونان#داروخانه

Folding Functions – Microbiology Lab in Lambrini

Athens, Greece

Firm  schema architecture & engineering

Type  Government + Health › Medical Facility

YEAR  2014

SIZE  0 sqft - 1000 sqft

 

برچسب ها : ,
دسته ها :
پروژه: Folding Functions
موقعیت و سال: یونان-2014
کاربری: اداری
مساحت و بودجه: 80 m2