Lokomotivstallenایستگاه

چندتن از معماران با همکاری شرکت ROM Eiendom در پروژه نوسازی ساختمان تاریخی در لودالن شهر اسلو که در ضلع شرقی شهر قرار دارد و منطقه ای صنعتی مربوط به راه آهن نیز بمنظور بازسازی گردهم آمدند. هدف اصلی تبدیل ساختمان اداری یکپارچه به ساختمانی با چند دفتر اداری برای شرکت های مشغول در پروژه راه آهن نروژ و سوئد می باشد. این ساختمان 7 متر عرض و 205 متر طول دارد. ایده پروژه ادغام عناصر تاریخی با معماری معاصر منطقه برای فضاهای اداری بود که مجاز به ارتقای کیفیت و افزایش ناچیزی از تراکم می نماید.

کانسپت نیز با ادغام باکس های چوبی با نمای آجری اولیه برای افزایش مساحت طبقات در ابعاد مختلف انتخاب شد که اکثر آن ها در سمت جنوب بدلیل نورگیری بیشتر، عریض تر می باشند. یک ساعت سفید مانند ساعت ایستگا های قطار در برجک مقابل ورودی تعبیه شد. همچنین یک باکس چوبی بزرگ در داخل ساختمان برای برگزاری جلسات رو به جنوب و با پنجره عریض طراحی شد. در بیشتر بخش ها اتاق های کوچک قابل حذف به عنوان فضای کوچک برای منشی ها درنظر گرفته شد. همچنین از دیگر نکات طراحی استفاده از مواد و متریال های قابل بازیافت و معماری دوستدار طبیعت نیز می باشد.

#نروژ#اداری#طراحی#بازسازی#نوسازی

Lokomotivstallen

Oslo, Norway

Firm  Various Architects

Type  Commercial › Office

Transport + Infrastructure › Train/Subway

STATUS  Built

YEAR  2016

SIZE   25,000 sqft - 100,000 sqft

 

برچسب ها : ,
پروژه: Lokomotivstallen
موقعیت و سال: نروژ-2017
کاربری: خدماتی
مساحت و بودجه: -