Infitity 6مدرسه

این ساختمان ابتدا در بینال 2019 هنگ کنگ بنمایش گذاشته شده بود و پس از آن احداث گردید. ساختمان صلیبی شکل که هر 5 قسمت آن بصورت پیش ساخته و با هدف کاربری مشخص در محل نصب شد که بیانی جدید از محیط آموزشی و شاد برای دانش آموزان فراهم می کند. این شکل صلیب مساحت بالغ بر 18در 18 متر از سایت را در برمی گیرد که فرم سازه و قرار دادن احجام مکعب بر روی یکدیگر به شکل X  متصل شدند. یکی از نکات که تعریفی جدید از فضای آموزشی در آینده را بیان می کند حذف دیوارها و افزایش بازشو و یا ایجاد دیوار شفاف می باشد که در این ساختمان موجب می گردد ورود به داخل از هر طرف امکان پذیر باشد و درواقع مدرسه را از فضایی محصور و مراقبتی خارج می کند.

نگاه اجمالی به پروژه نگاهی آینده گرا و هدفدار در نظام آموزشی می باشد که 5 مورد از آن شامل موارد زیر می باشد:

1-مدرسه باید محلی برای تجمع و گردهمایی دانش آموزان و معملمان را داشته باشد.

2-مدرسه باید علاوه بر داشتن فعالیت های داخلی فضایی آزادانه در محوطه باشد تا دانش آموزان به فعالیت های فیزیکی بپردازند تا کاملترین تجریه را برای آن فراهم آورند.

3- ایجاد فضای بسته برای فعالیت های ذهنی و درسی بصورت فردی و گروهی.

4- وجود بازشوهای بزرگ تا مناظر اطراف تاثیر بسزایی بر یادگیری و از بین بردن یکنواختی بگذارد.

5- ایجاد فضایی هوشمندانه و قابل ارتقاع تا همیشه دانش آموزان را به روز و خلاق پرورش دهند.

#مدرسه#آموزشی#چین#معماری

Project Information

Project: Pop-up campus – Infitity 6

Organizer: Longgang District Government

Construction company: China Construction Science & Technology Co., Ltd.

Address: Shenzhen, China

Site Area: 324m2

Building area: about 200 m2

Design Period: Nov. 2019

Construction period: Nov- Dec. 2019

Completion Date: Dec. 22, 2019

Material: Steel structure, corrugated steel panel, insulation

Design Company: Crossboundaries, Beijing

Partners in Charge: Binke Lenhardt, DONG Hao

Design Team: Marijana Simic, Cynthia Cui, HOU Jinghui, HAO Hongyi, GAO Yang,

Photographer: BAI Yu

برچسب ها : , , ,
دسته ها :
پروژه: Infitity 6
موقعیت و سال: چین-2019
کاربری: آموزشی
مساحت و بودجه: 342 m2