Experimenta آمفی تئاتر

پروژه برج اکسپرینتا 21 و یک فضای آمفی تئاتر باز از سری پروژه های سریالی می باشد که از سال 1999 با یک پلان و محوطه ای مشخص توسط سزار پلی در دانشگاه یونیورسیداد شهر سیگلو در حال توسعه می باشد. این برج مربوط به یک سری لابراتور، آتلیه و کارگاه نقش اساسی در آموزش و تکنولوژی خواهد داشت. ساختمان مانند یک کانتنر دو وجه دارد یکی در بیرون که نمای آن است و دیگری در داخل که طراحی متفاوت با خارج آن دارد و در محوطه ای که بیشتر ساختمان ها در جهت افقی توسعه یافتند این برج تنها ساختمان بلند و مانند یک نماد برای دانشگاه شده است. نمای ساختمان بتنی با بازشوهای نامنظم است که بدلیل پیش زمینه آسمان جلوه ی بیشتری در روز و هنگام شب با نور پردازی می نماید.

دسترسی فضاها به راحتی و ساده است از یک لابی شفاف از کرتین وال در طبقه همکف  می توان در مسیر عمودی به سایر طبقات رفت و مناظر اطراف را مشاهده نمود.

استفاده از بتن در نما این امکان را داد تا برج 41 متری با بازشوهای نامظنم ساخت. ساختمان با مجهز به تکنولوژی هوشمند و صرفه جویی در انرژی طراحی شد از جمله نورگیری کافی و مسیر گردش مناسب هوا با استفاده از تکنولوژی کنترل می شود که بخشی از این تعدیل دما از طریق عایق نمودن بتن نما با مواد مخصوص صورت گرفت. آب باران از طریق کانال های موجود در نما و بام در تانکری جمع می گردد که به مصرف شستسو و آبیاری می رسد.

#آموزشی#فرهنگی#اداری#معماری#دانشگاه

Experimenta 21

Córdoba, Argentina

Firm  Morini Arquitectos

Type  Educational › University

STATUS  Built

YEAR  2016

SIZE  10,000 sqft - 25,000 sqft

برچسب ها : , , ,
دسته ها :
پروژه: Experimenta 21
موقعیت و سال: آرژانتین-2016
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: -