Embry-Riddleدانشگاه

با الهام از پرواز پرنده در آسمان، ساختمان مرکز دانشجویان در دانشگاه Embry-Riddle Aeronautical بمنظور آموزش علم، کارآموزی و بیزینس رشته های هوایی و فضانوردی می باشد. در ابتدای ورود به محوطه دانشگاه به عنوان نمادی از دانشگاه، این ساختمان جلوه ای از پرواز را در ذهن مراجعین تداعی می کند تا حس بی پروایی، شوق به تحصیل و یادگیری را در آنان بوجود آورد.

177 هزار فوت مربع شامل بخش فضای یادگیری گروهی، سالن رویدادها، غذاخوری و کتابخانه می شود که همگی در کنار وید ور در سه طبقه جانمایی شدند و در زیر سقف شیشه ای هستند.

#کتابخانه#دانشکده#آمریکا#آموزشی

Mori Hosseini Student Union | Embry-Riddle Aeronautical University

Daytona Beach, FL, United States

Firm  ikon.5 architects

Type  Educational › University

STATUS  Built

YEAR   2018

SIZE  100,000 sqft - 300,000 sqft

 

برچسب ها : , ,
دسته ها :
پروژه: Embry-Riddle
موقعیت و سال: آمریکا-2018
کاربری: آموزشی
مساحت و بودجه: