Cykelslangenپل

معماران DISSING وWEITLING طراحان پل مار می باشند که دو محل مکزی شهر را از میان مراکز خرید و ساختمان های اداری می گذرد.در سال 2010 این مسیر مارپیچ با ظرفیت 12500 دوچرخه سوار با داشتن رمپ از میان مسیر عابرین پیاده می گذرد تا  مزاحمت و تداخل دوچرخه سواران را کاهش دهد همچنین این مسیر این امکان را با عابرین می دهد تا هنگام بارندگی از مسیر تردد نمایند. ارتفاع این پل 6 تا 7 متر با 200 متر طول و رمپ به طول 30 متر می باشد که با نور برای شب تزئین شده است.

این پل به عنوان یک عنصر شهری می تواند دلیلی بر تشویق مردم به استفاده از تجهیزات بی دود و دوستدار محیط زیست می باشد که علاوه بر ورزش موجب سلامتی مردم می شود.

#پل#سلامتی#پیاده_راه

Cykelslangen/The Bicycle Snake

Copenhagen, Denmark

Firm  DISSING+WEITLING architecture

Type  Transport + Infrastructure › Bicycles Bridge

YEAR  2014

SIZE  1000 sqft - 3000 sqft

BUDGET   $1M - 5M

برچسب ها : , ,
دسته ها :
پروژه: The Bicycle Snake
موقعیت و سال: دانمارک-2014
کاربری: تفریحی
مساحت و بودجه: -