Casa Dordaمرمت

شهر کارتاگینای اسپانیا مملو از لایه های تاریخی و ساختمان های قدیمی است که این خانه از اوایل قرن بیستم در محور اصلی این شهر مورد توسعه و بازسازی قرار می گیرد.این بنا با الگو از سبک های اسلامی (سبک نصرید) طراحی شده بود، حیاط مرکزی، درخت و کاشی و...می باشد .

بازسازی با به روز کردن متریال های قدیمی و تقویت بخشی از سازه بنا و تاثیر کانسپت اولیه در مراحل پروژه بر بخش های بنا شروع شد بطوریکه نه مشخصه ای حذف و نه اضافه گردید.

#بازسازی#بهسازی#نوسازی#شهری#بافت#تاریخی#مرمت

Casa Dorda

Cartagena, Spain

Firm  Martín Lejarraga _ Architects

Type  Residential › Multi Unit Housing

YEAR  2010

پروژه: Casa Dorda
موقعیت و سال: اسپانیا-2010
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: -