Carmelitesکلیسا

مجموعه موناچال مکانی برای پرستش و عبادت راهبان می باشد که با الگو از معماری سنتی رومانی و با استفاده از عناصر مدرن و با توجه به نیازهای روز شده طراحی شد. درخواست کارفرما حذف جزئیات معماری و نمادهای مذهبی بود اما بدون بی حرمت به مقدسات. البته استفاده از عناصر سنتی خود مزایایی دارد که داشتن هویت و ریشه یکی از عوامل مهم است از جمله کاربرد عناصر زیباشناسی و سادگی از مهمترین عوامل معماری رومانی است. استفاده از رنگ سیاه و سفید با الگو از قالی های رومانی در نما، کله اسب نماد جادو و راز و قاب بندی پنچره ها و نیز سازه چوبی سقف از جمله این عوامل سنتی می باشند.

فضای نیایش، عبادت و استراحت راهبان، دو حیاط و خانه مهمانان فضاهایی هستند که این مجموعه را تشکیل می دهند. بخش چوبی طاق سقف با 12 ستون چوبی و تخته های چوبی با الگو از طاق های قدیمی درست شد و دیوارهای بتنی از با گرانیت طبیعی مزین گشت همچنین نوع نورگیری طوریست که این رنگبندی داخلی را بمانند حضور نور در مکانی تاریک نمایش دهد. با گذر از طبقه شیشه که سردابخانه را پوشش می دهد، جایی که آتش یادآور آمدن ما و به کجا رفتن ما رو نشان می دهد بیانی از ابدیت است و با استفاده از رنگ کرم و زرد، کاربرد موزاییک شکسته در نمایش موضوعات بر دیوار در دکور داخل، گرمی آرام بخش فضا افزایش داده شد.

#کلیسا#رومانی#مذهبی

The Church of the Order of Discalced Carmelites

Snagov, Romani

Firm  Bee Architects

Type  Cultural › Religious

STATUS   Built

YEAR  2015

SIZE  5000 sqft - 10,000 sqft

BUDGET  $10M - 50M

 

برچسب ها : ,
دسته ها :
پروژه: Church of the Order
موقعیت و سال: رومانی-2015
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: -