Ai Lady کلینیک

نمای شاخص این ساختمان از بلوک های سیمانی مشبک ( Hana-blocks ) کاربرد کمی اخیرا در صنعت ساختمان دارد با این وجود یکی از متریال های پر کاربرد در شهر اوکیناوا بوده است زیرا این بلوک ها مقاومت مناسبی در برابر رطوبت، تابش و نور مستقیم خورشید دارد و عمر با دوام تری دارد از این رو بدلیل داشتن سوراخ موجب حفظ حریم نیز می گردد. پس طراحی این پروژه با این بلوک های تولید بومی می باشد با در نظر داشتن افزایش زیبایی آن در نما صورت پذیرفت.

سازه ساختمان به شکل Torii طراحی و اجراگردید . این شکل نوعی دروازه در معبد شینتو است و تاثیر بسزایی در استحکام سازه و قابلیت انعطاف آن دارد. فریم های بتنی و ستون های فلزی با روش خشک اجرا شد که بلوک های پیش ساخته بر روی آن نصب می شوند و اسلب های کف  را نگه می دارند. می توان دلیل استفاده از این روش اجرا را دبتن بخاطر آب و هوا دانست زیرا اوکیناوا مرطوب و نمک دارد که موجب آسیب به سازه علی الخصوص در طبقات بالاتر می شود. ساختمان 6 طبقه دارد که طی مدت 8ماه در 10 مرحله ساخت شد و تمامی بلوک با ابعاد مشخص در کارخانه تهیه گردید.

#درمانی#کلینیک#ژاپن#پزشکی#نگهداری#مراقبتی

Ai Lady's Clinic

Okinawa Prefecture, Japan

Firm  Masao Yahagi Architects

Type  Government + Health › Hospital

STATUS  Built

YEAR  2012

برچسب ها : , ,
دسته ها : ,
پروژه: Ai Lady's Clinic
موقعیت و سال: ژاپن-2012
کاربری: درمانی
مساحت و بودجه: -