گالری Hongkun

شرکت پندا طراح موزه هنر Hongkun  در سال 2013 به تازگی پروژه گالری هنری را در جنوب شهر بیجینگ در محله فرهنگی و شامل تعدادی گالری و نمایشگاه هنری به اتمام رساند. کارفرما سفارش طراحی فضایی برای ملاقات ها، نمایش آثار و فروش آن و نیز محلی برای سخنرانی از شرکتندا درخواست نمود تا به عنوان فضای نمایشگاهی و بدون در نظر داشتن گالری های منطقه موجب تشویق مردم به حضور در این فضا را فراهم نماید و از دعوت کنندگی خوبی برای آثار برخوردار باشد.

مراجعین از سردرب سنگی در مجاور موزه وارد می شوند که حجم صلبی با دو طرف آینه قرار دارد که در مرکز آن حجم دیگری با سکوی نشستن و میز سخنرانی قرار دارد و به محض ورود به داخل بنا می توان در طبقه زیرین آن را مشاهده نمود و وارد شد.در حاشه این باکس و طبقه میانی فضای گالری ها و نگهداری برخی آثار قرار دارد که بازدید کنندگان بذور آن می چرخند و از طریق پله در این فضا می توان به بخش اداری با متریال چوب و سیمان در طبقه فوقانی راه یافت و دید کلی به این جعبه چوبی داشت که نمایی سراسر از چوبهای منحنی و قوس دار دارد.

Hongkun Art Auditorium

Beijing, China

FIRM  Precht

TYPE  Cultural › Cultural Center Gallery Hall/Theater

Educational › Auditorium

STATUS   Built

YEAR  2016

SIZE  1000sqft - 3000 sqft

BUDGET  Undisclosed

PHOTOS  Xia Zhi

#گالری#چین#نمایشگاه#موزه#فرهنگی#نمایشی#کنفرانس#سخنرانی

برچسب ها : , ,
پروژه: Art Auditorium
موقعیت و سال: چین-2016
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: -