مسکونیIssa

چالش اول و اصلی طراحی پروژه، بررسی و تطبیق موقعیت قرارگیری بنا در سایتی بود که شامل شیب تپه سنگی، فضای خالی و فریبنده بر روی سطح ناهموار است تا بتوان منظره ای مناسب به طبیعت پیرامون داشت و ضمن آن طراحی خانه با توپوگرافی تپه های سنگی قدیمی و خانه های روستایی مناسب باشد.

طراحی برای خانواده ای که بصورت موقت در آن سکونت می کنند انجام گرفت که بتوانند شرایط خوشی و لذت اعضای آن را فراهم نماید پس با کمک معماری پایدار و استفاده از تکنولوژی در این سازه بتنی خاص تمهیداتی در نظر گرفته شد تا با استفاده از انرژی پاک تمامی نیازهای کاربران خانه شکل گیرد. استفاده از پنل های خورشیدی برای تامین آبگرم و برق، ایجاد تهویه طبیعی برای سرمایش ساختمان، جمع آوری آب های سطحی در مخزن برای آبیاری گیاهان و درختان و شستشو و همچنین استفاده از سنگ های منطقه از جمله موارد معماری همگام با طبیعت است.

سازه بتنی ساختمان با ادغام با صخره های سنگی فرمی شبیه به پاکت کشیده شده دارد که از دل صخره ها به سمت خارج تپه بیرون آمده و شامل دو طبقه می شود که در طبقه بالایی اتاق های خواب و در طبقه زیرین آشپزخانه و سالن پذیرایی و ناار خوری بهمراه تراس استخر قرار دارد که تمامی متریال های داخلی با استفاده از سنک های صخره مزین گردید.

Issa Megaron

Croatia

FIRM  PROARH

TYPE  Landscape + Planning › Private Garden

Residential › Private House

STATUS  Built

YEAR    2016

#مسکونی#خانه#ویلا#انرژی_پاک#پایدار#کرواسی

 


پروژه: Issa Megaron
موقعیت و سال: کرواسی-2016
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: