مسکونی۳۶SML

تقسیم حیاط به 4 قسمت و ایجاد 3 حیاط، حیاط استخر در پشت، حیاط جلویی و حیاط رو به خیابان که  در واقع برای ورزش، درختکاری و پارک ماشین می باشد. هر بال خانه مرتبط به یک حیاط میباشد، طبقه همکف شامل اتاق نشیمن، آشپزخانه و درب به گاراژ و طبقه دوم مربوط به اتاق خواب مهمان، والدین و فرزندان می باشد که فضاهایی چون حیاط کوچک رو به اقیانوس، اتاق سینما در آن قرار دارد. سازه ساختمان ستون های فلزی و نمایان و نمای طبقه شیشه ای رفلکس می باشد که در بلوک های پیش ساخته سیمانی نما گنجانده شده است.

36SML Beach House

Amagansett, NY, United States

FIRM LEVENBETTS

TYPE Residential › Private House

YEAR 2013

SIZE  5000 sqft - 10,000 sqf

PHOTOS  Michael Moran Photography Inc

#ویلا#خانه#ساختمان#مسکونی#آمریکا


دسته ها : ,
پروژه: 36SML Beach House
موقعیت و سال: آمریکا-2013
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: -