بازسازی

این بنا در زمینی در اواخر 1600 میلادی ساخته شد که عمده ترین بازسازی آن در 1900 صورت گرفت و در 25 سال اخیر به عنوان مرکز کنفرانس زیر نظر کلیسا کاربرد داشت. این بنا در باغی بر روی شیب قرار دارد که قسمتی از آن در داخل خاک می باشد و سعی شده ارتباطی میان باغ و اتاق داخل برقرار گردد زیرا در کاربری جدید آن این نکته بسیار حائز اهمیت است.

در جدیدترین کاربری و بازسازی آن، ساختمان تبدیل به ساختمان اسپا شد که شامل استخر، سونا بخار و خشک، اتاق های ماساژ و ریلکسشن گردید و با پنجره های بزرگ و سرتاسری برای افزایش تاثیرپذیری در روحیه مراجعین کمک گرفته شد از این لحاظ تمامی متریال های داخل از جمله شیشه، سنگ و چوب از بهترین و ارزشمندترین ها در سوئد انتخاب و بکار رفت.

Project name: Andrum, translated as “breathing space”

Location: Höör (Sweden)

Construction year: 2017-2018

Gross floor area: 875 m2 (including 148 m2 technical installation space)

Client: Stiftsgården Åkersberg, belonging to the Diocese of Lund, the Church of Sweden

Chief Architect(s): Johan Sundberg (Johan Sundberg arkitektur), Mattias Andreasson (Blasberg Andreasson arkitekter)

Associate Architect: Henrik Ålund (Johan Sundberg arkitektur)

Structural Engineer: Ronny Gerdt, Folke Höst, Lena Löfberg (Tyréns AB)

Structural Engineer (prefab): Ruben Gianolio, Nela Kapic, Lotta Lundin (Prekon i Syd AB)

Contractor: Pär Stigborg (Byggom AB)

Builder: Peter Nilsson

Photograph: Peo Olsson

#اسپا#سالن_ماساژ#سوئد#طراحی_داخلی


دسته ها :
پروژه: Andrum
موقعیت و سال: سوئد-2018
کاربری: تجاری
مساحت و بودجه: 872 m2