شرابخانهDelas

این ساختمان شراب سازی در تپه هایی که از دوره رومان مورد کشت و زرع قرار می گرفت ساخته شد. استفاده از احجام صلب و سازه های سنگی بهمراه زیرزمین جدید برای نگهداری بشکه های شراب و مغازه موجب شد تا بنای قبلی بازسازی و همچنین بنای جدیدی ساخته شود. وجود دیوارهای سنگی که مربوط به صخرهای اطراف می گردد فضای و دمای مناسبی برای نگهداری ایجاد می کند و علاوه بر آن زیبای خاصی به معماری داخلی آن می دهد تا بازدیدکنندگان تجربه بهتری از مراحل ساخت شراب را مشاهده کنند. بازدیدکنندگان با عبور از رمپ، تراس ها و زیرزمین بشکه و بطری های، علاوه بر بازدید تجهیزات می توانند از مناظر زیبای اطراف دیدن نمایند زیرا از اکثر دیوارها شفاف هستند و نورگیری بنا از اسکای لایت می باشد. این ساختمان شامل رستوران، فروشگاه شراب ، کافی شاپ و فضاهایی برای استراحت در حیاط و باغ آن می گردد.

دیوار سنگی نما با ارتفاع7متر، طول 8 متر و 50 سانتی متر از رودخانه مجاور و با الهام از صخره های سنگی همان منطقه طراحی شد که بصورت مواج در نما بکار رفت که ساخت و تهیه آن به روش های قدیمی و بوسیله یک کارگاه محلی صورت پذیرفت.

#فرانسه#موزه#فروشگاه#تجاری#صنعتی

Delas Frères Winery 40,    Avenue Jules Nadi, Tain-l'Hermitage, France

FIRM

Carl Fredrik Svenstedt Architecte

TYPE  Hospitality + Sport › Hotel

Industrial › Factory Winery

Landscape + Planning › Private Garden

STATUS  Built

YEAR 2019

SIZE  25,000 sqft - 100,000 sqft

BUDGET     $5M - 10M

برچسب ها : ,
پروژه: Delas Frères
موقعیت و سال: فرانسه-2019
کاربری: تجاری-صنعتی
مساحت و بودجه: