Zwarteسیلو

شرکت معماری Holtkamp با هدف احیا و بازسازی ساختمان سیلوی بی استفاده از سال ۱۹۹۰ این پروژه را انجام داد. هدف پروژه تقویت ...

Infitity 6مدرسه

این ساختمان ابتدا در بینال ۲۰۱۹ هنگ کنگ بنمایش گذاشته شده بود و پس از آن احداث گردید. ساختمان صلیبی شکل که هر ۵ قسمت آن ...

Huningue اقامتگاهی

خانه سالمندان  در کنار رودخانه راین با ۲۵ اتاق ۵۰ متری، سه رستوران، اتاق کامپیوتر، اتاق کار و یک باغ سبزیجات واقع است که...

دیتا سنتر

با توجه به توسعه و پیشرفت جهانی، پروژه در سال ۲۰۱۵ در محوطه دانشگاه دبریسن لهستان ساخته شد، ساختمانی مناسب برای کامپیوتر...

Nanyang مدرسه

توسعه مدرسه دبستان و مهد کودک نانیانگ در سنگاپور، در کنار یک فرورفتگی بزرگ و پشت به محله مسکونی توسط شرکت های studio505&...

مهدکودک chuon

پروژه مهد کودک در شهر هوچی ویتنام به عنوان یک محیط آموزشی و پرورشی با محتوای معماری روابط متقابل کودکان و بزرگسالان طراح...

Zhongshu Bookstoreکتابخانه

کتابخانه Zhongshu به چهار بخش اصلی و زیرمجموعه های آن تقسیم می شود: بخش کریستال برای کتاب های تازه، حفره آتش برای بخش کت...

بیمارستانAIA COTE

پروژه AIA COTE یکی از بنام ترین نمونه های بیمارستان پایدار در سال ۲۰۱۷ احداث گردید. بیمارستان عمومی Fong  (NTFGH) از اول...

WUJIACHANG مهدکودک

پروژه مهدکودک Wujiachang در ناحیه Haidian شهر بیجینگ واقع شده است. ساختمانی برای نگهداری کودکان بلوک های مسکونی مجاور که...