Zwarteسیلو

شرکت معماری Holtkamp با هدف احیا و بازسازی ساختمان سیلوی بی استفاده از سال ۱۹۹۰ این پروژه را انجام داد. هدف پروژه تقویت ...

Puni کارخانه

برای تولید ۱۷۶ هزار لیتر ویسکی و آبجو این ساختمان در سه طبقه دارای وید مرکزی و دید به سیلو در پوستهای از آجر طراحی شد.ای...

BREAKING GROUND

برج ذخیره انرژی در Heidelberg (SWH)  در Heidelberg آلمان می باشد که منبع آب بشکل سیلندر، با ظاهری دینامیک و به عنوان نما...

ساختمانAM4 data

این ساختمان به عنوان دیتا سنتر و مرکز تبادلات دیتا بصورت ۲۴ساعته در ۱۲ طبقه و بصورت یک بسته طراحی شد که از بزرگترین مراک...

THE MILL کارخانه

  ساختمان Mlynica در بافت صنعتی Bratislava در سال ۱۹۶۰ میلادی با بلوک های سیمانی و پنل و اسلب های بتنی که ساخت همین...

Greenwich Carbon Energy

گروه معماری C.F. Møller و هنرمندانی چون Conrad Shawcross و developer Knight Dragon برای شهر گرینویچ مرکزی انرژی کربنی را...

ADAPTA HQ

Duran, Ecuador FIRM ADAPTA TYPE Commercial › Office Industrial › Factory STATUS Built YEAR ۲۰۱۳ #کارخانه#صنعتی#سازه#عمرا...