Zwarteسیلو

شرکت معماری Holtkamp با هدف احیا و بازسازی ساختمان سیلوی بی استفاده از سال ۱۹۹۰ این پروژه را انجام داد. هدف پروژه تقویت ...