TaiKoo Hui سرویس

این کانسپت پایدار برای سرویس بهداشتی های زیرزمینی و برای مرکز خریدی در گوانژو دارای دو طبقه تجاری و ساختمان اداری و هتل ...