Lokomotivstallenایستگاه

چندتن از معماران با همکاری شرکت ROM Eiendom در پروژه نوسازی ساختمان تاریخی در لودالن شهر اسلو که در ضلع شرقی شهر قرار دا...

ایستگاه مترو

۲ ایستگاه از ۶ ایستگاه متروزی تورنتو توسط شرکت IBI Group ساخته و تکمیل شد. در خیابان استل و در کنار دانشگاه یورک موقعیت ...

Porte Marguerite de Navarre

پوشش موقتی درب ورودی به ایستگاه Chatelet-Les-Halles که محل تعویض خطوط هم می باشد با سازه کربنی که بر شبکه ی زیاد چوبی تک...

ANGLE LAKE TRANSIT STATION AND PLAZA

Angle Lake ایستگاه راه آهن و پلازا، با استفاده از اصول معماری پایدار ساخته شده است که ترکیبی از کاربری هایی چون فضایی جه...